KANCELARIA

Dane teleadresowe :

Parafia pw. Świętego Piusa V Papieża w Dęblinie

ul. 1 Maja 31

08-530 Dęblin

REGON: 040077098

NIP: 7161887354

adres strony internetowej : www.piusvdeblin.pl

adres e-mail : kancelaria@piusvdeblin.pl

tel:  stacjonarny : (81) 883 0028

Proboszcz

Ks. mgr Franciszek Klebaniuk tel. 602501691

Wikariusz

Ks. dr Remigiusz Niewęgłowski

Nr rachunku:     Lubelski Bank Spółdzielczy Oddział w Dęblinie

                  71 8736 0006 2005 1601 2455 0001

                   Bóg zapłać za ofiary na rzecz parafii.

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA

 • Poniedziałek – Sobota – godz. 17.00 – 17.45

Dokumenty niezbędne w Kancelarii parafialnej przy załatwianiu formalności związanych z przyjęciem Sakramentów i Sakramentaliów


Dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do Chrztu

 1. Akt urodzenia dziecka
 2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka jeśli ślub był poza parafią
 3. Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi (kandydat na chrzestnego musi mieć skończone 16 lat życia i przyjęty sakrament bierzmowania)
 4. z kompletem dokumentów udajemy się do kancelarii parafialnej

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa

 1. Dowody osobiste nupturientów (osób mających zawrzeć związek małżeński)
 2. Świadectwa chrztu (do ślubu kościelnego) z aktualną datą wystawienia, jeżeli na świadectwie chrztu w uwagach nie ma informacji o przyjęciu sakramentu bierzmowania to dodatkowo świadectwo bierzmowania, z parafii w której sakrament był przyjęty
 3. Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej
 4. Zaświadczenie uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej z poradnią rodzinną
 5. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (ważne tylko 90 dni) lub akt zawarcia związku cywilnego w USC
 6. Osobiste zgłoszenie się w kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym ślubem

Dokumenty potrzebne przy załatwianiu Pogrzebu Katolickiego

 • O śmierci należy powiadomić miejscowego duszpasterza lub zarządcę cmentarza parafialnego przed załatwieniem wszelkich formalności w zakładzie pogrzebowym – wtedy bliższe informacje.
  Rodzina powinna zadbać o to, aby chory  pojednał  się z Bogiem przed śmiercią – nie odkładać przyjęcia sakramentu chorych na ostatnią chwilę bo jest to sakrament dla żyjących, umacnia w cierpieniu i toruje drogę do nieba.
 • Akt zgonu z USC, po wpisaniu do księgi zmarłych w parafii do zwrotu,    a także karta zgonu jako dokument konieczny do pochowania na parafialnym cmentarzu.
 • Dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu chorych.